A QUANTA GENT CONEIXES AMB UNA BONA CÀMERA?

I A QUANTS D'ELLS ELS DONARIES LA RESPONSABILITAT DE FER EL REPORTATGE DEL TEU CASAMENT?